Choroby


Meniskus

Meniskus je súčasťou zložitého kĺbu kolena. Jedná sa o chrupavkovitý útvar, ktorý sa nachádza vo vnútri kolenného kĺbu. V každom kolennom kĺbe sú dva menisky, jeden mediálne väčší (má poloměsíčitý tvar) a jeden menší...
Meniskus

MERS

V súčasnej dobe veľmi diskutovaná téma a strach z nakazenia. Čo je to teda MERS a ako sa môžete nakaziť? MERS je skratka anglického názvu Middle East Respiratory Syndrome, jedná sa o ochorenie pľúc, ktoré nemožno v ranom štádiu...
MERS

Moluská

Moluská je veľmi nákazlivá kožná choroba. Je spôsobená vírusom, ktorý nie je nijako škodlivý, avšak veľmi nepríjemný. Ochorenie postihuje všetky vekové kategórie vrátane malých detí. U detí je výskyt ochorení častejší,...
Moluská

Monocytóza

Monocytóza je stav, při němž dojde ke zvýšení počtu jednoho typu imunitních buněk, a to monocytů v periferní krvi nad danou fyziologickou hodnotu. Normálně tvoří monocyty v krvi 3‒8 % z celkového množství imunitních buněk....

Mor

Mor je vážne infekčné ochorenie, ktoré sprevádza ľudstvo mnohé stáročia. V stredoveku sa mu hovorilo čierna smrť, čo bolo dané tým, že je mor sprevádzaný Gangrénami, zčernáním postihnutých častí tela. Príčinou je aj...
Mor

Mozgová obrna

Detská mozgová obrna (DMO) bola popísaná už v roku 1859, kedy anglický ortopéd poukázal na to, že choroba je spôsobená v dôsledku poškodenia mozgu, aj keď sú mentálne funkcie zachované. Nie je chorobou dedičnú ani...
Mozgová obrna

Mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda, čiže CMP je definované podľa WHO ako aktuálna neurologická dysfunkcia vaskulárneho prívodu sa subjektívnymi a objektívnymi príznakmi, ktoré zodpovedajú postihnuté časti mozgu. Zjednodušene možno povedať, že...
Mozgová príhoda

Mrľa detská

Mrľa detská (Enterobius vermicularis) je parazit patriaci medzi okrúhlovce. Spôsobuje ochorenie známe ako oxyuriáza či enterobióza. Hlísta o veľkosti u samca 2-5 mm a samice až 13mm. Dospelí prežívajú v tráviacej sústave,...
Mrľa detská

Mŕtvy zub

Mŕtvym zubom sa rozumie odumretiu cievneho zásobenia v kanáliku vnútri zuba a nervov. Ovšem medzi ľuďmi koluje mnoho mýtov, ktoré tvrdia niekedy nepresné údaje. Príčiny ochorenia Cievy prinášajú do zuba živiny a kyslík...
Mŕtvy zub

Mukopolysacharidóza III. typu (Syndróm Sanfilippov)

Mukopolysacharidóza III. typu inak tiež označovaná ako Syndróm Sanfilippov je geneticky podmienené metabolické ochorenie. Radíme ich medzi střádavá lysozomálná ochorenia. Trpí ním 1 dieťa z cca 65-100.000 zdravo narodených...