Choroby


Hypertenzia

Za arteriálnej hypertenzii označujeme stav opakovaného alebo pretrvávajúce zvýšenie hodnôt krvného tlaku nad 140 / 90 minimálne pri dvoch návštevách. Hypertenzia je choroba plazivá, nebolestivá, ale potenciálne smrtiace a jej výskyt...
Hypertenzia

Hypoglykémie

Cukrovka (diabetes mellitus) je jednou z najčastejších civilizačných chorôb na svete. Cukrovka je ochorenie pankreasu, ktorá nedokáže vytvárať inzulín alebo ho normálne produkuje, ale telo nedokáže inzulín správne...
Hypoglykémie

Hypochondria

Bojíte sa, že dostanete nejakú chorobu? Kedy sú obavy na mieste a kedy už ide o psychickú poruchu? Je dobré mať zdravý strach a chrániť sa pred chorobami, ale keď sa tento strach zvrtne, nastáva trápenie ako pre postihnutú osobu tak...
Hypochondria

Hypotenzia

Hypotenzia je stav, keď sú dlhodobo a opakovane namerané hodnoty krvného tlaku nižšie ako 100 / 60. Rovnako ako u hypertenzie je veľa možných príčin vzniku hypotenzie, často býva v dôsledku porušenia regulačných mechanizmov, ktoré...
Hypotenzia

Hypovitaminóza

Jedná sa o znížený príjem určitého vitamínu. Prejavuje sa najrôznejšími poruchami organizmu a výskytom ochorení s tým spojených. Môže súvisieť s rôznymi diétami a diétnymi chybami, pri poruchách vstrebávania vitamínov...

Chlamýdie

Chlamýdie (Chlamydiae) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce pohlavné choroby. Sú to nepohyblivé baktérie, ktoré parazitujú vo vnútri eukaryotických buniek. Ich príznaky sú v začiatkoch ťažko zistiteľné, väčšina nakazených...
Chlamýdie

Cholera

Cholera je infekčné hnačkové ochorenie, ktoré sa vyskytuje hlavne v oblasti južnej a juhovýchodnej Indie, juhovýchodnej Ázie ai Je často v miestach so zlými hygienickými podmienkami a návyky. V našej krajine sa vyskytuje sporadicky,...
Cholera

Choroba motýlích krídel

Vzácna dedičná choroba postihujúca kožu je v súčasnej dobe veľmi diskutovanou témou. V Českej republike vznikla pred mnohými rokmi charitatívna spoločnosť s názvom DEBRA, ktorá pomáha rodinám s deťmi postihnutými chorobou...

Choroba ruka - noha - ústa

Choroba ruka - noha - ústa je infekčné ochorenie, ktoré najviac postihuje dojčatá a malé deti do 5 rokov, ale môžu ním ochorieť aj dospelí. Choroba máva ľahký priebeh a trvá 7-10 dní. Pôvodca choroby Choroba je...
Choroba ruka - noha - ústa

Chrípka

Chrípka je ochorenie vírusového pôvodu. Prenáša sa buď priamym vdýchnutím kvapôčok z okolia už choré osoby, alebo kontaktom s vírusom napríklad na kľučke od dverí alebo vreckovky, ktoré kontaminovala nakazená osoba. Ak sa vírus...
Chrípka