Choroby


Detská obrna

Detskou obrnou ( polio ) sa rozumie infekčné vírusové ochorenie, ktoré je v dnešnej dobe na našom území vďaka očkovaniu vyhubené, ale existujú miesta, kde sa stále môžeme s nákazou stretnúť. Pôvodca Príčinou...
Detská obrna

Detský autizmus

Autizmus sa radí medzi veľmi vážne poruchy mentálneho vývoja dieťaťa, ktoré sú celoživotné. Patrí do tzv chorôb autistického spektra. Do týchto chorôb patrí - detský autizmus, atypický autizmus, Aspergerov syndróm, Rettov...
Detský autizmus

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je závažné nezápalové ochorenie ciev očnej sietnice vplyvom cukrovky, a vo vyspelých krajinách je najčastejšou príčinou slepoty u diabetikov. V dôsledku vysokej hladiny cukru v krvi dochádza k poškodeniu...
Diabetická retinopatia

Divertikulóza

Divertikulóza je častým zápalovým ochorením zažívacieho traktu, ktoré sa vyskytuje predovšetkým na hrubom čreve. Jedná sa o zápal, ktorý vzniká na základe tvorby vychlípenín na čreve, ktoré nazývame...

Dna

Dna, nazývaná tiež choroba kráľov, je jedným z bežných typov zápalu kĺbov - artritídy. Toto ochorenie súvisí s vysokou hladinou kyseliny močovej v krvi a tkanivách. Je zaujímavé, že postihuje výhradne mužov po štyridsiatke....
Dna

Dorzopatie

Všeobecné označenie pri ktorom máte problémy s chrbtom. Ide o ochorenia ako je skolióza, zväčšená kyfóza alebo lordóza. Táto ochorenie postihuje mnoho desiatok tisíc ľudí po celej Českej republike naprieč generáciami. Sprevádza...
Dorzopatie

Downov syndróm

Downov syndróm je vrodenou vývojovou chybou spojenú s mentálnou retardáciou a spôsobenú chromozomálne aberácie - trizómiou chromozómu 21. Táto vada je diagnostikovateľná už v tehotenstve v rámci prenatálneho...
Downov syndróm

Dýchavičnosť

Dýchavičnosťou sa označuje stav, kedy je nutné väčšieho dychového úsilia. Príčiny dýchavičnosti Príčiny kardiovaskulárne Srdcové zlyhávanie Príčiny v horných dýchacích cestách Zápaly horných...
Dýchavičnosť

Dysgrafia

Jedná sa o špecifickú grafickú poruchu, ktorá sa prejavuje pomalým a kostrbatým písmom, zlým odpisom článkov, verných kópií alebo diktátov a pomalým tempom s prestávkami. Človek trpiaci touto poruchou nemá problémy s učivom...
Dysgrafia

Dyslexia

Dyslexia je porucha, ktorá súvisí s čítaním. Jedná sa o najčastejšie poruchu špecifického učenia, postihnutý nie je schopný čítať súvisle text, písmenka mu skáču au niektorých nevie ako sa čítajú alebo čo znamenajú....
Dyslexia