Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M00 - Pyogénna artritída
M01 - Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
M02 - Reaktívne artropatie
M03 - Poinfekčné a reaktívne artropatie pri chorobách zatriedených inde
M05 - Séropozitívna reumatoidná artritída
M06 - Iná reumatoidná artritída
M07 - Psoriatické a enteropatické artropatie
M08 - Juvenilná artritída
M09 - Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde
M10 - Lámka - arthritis urica
M11 - Iné kryštálové artropatie
M12 - Iné špecifické artropatie
M13 - Iné artritídy
M14 - Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde
M15 - Polyartróza
M16 - Koxartróza [artróza bedrového kĺbu]
M17 - Gonartróza [artróza kolenného kĺbu]
M18 - Artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu
M19 - Iné artrózy
M20 - Získané deformácie prstov (rúk) a palcov (nôh)
M21 - Iné získané deformácie končatín
M22 - Poruchy pately - jabĺčka
M23 - Vnútorné poruchy kolenného kĺbu
M24 - Iné špecifické poruchy kĺbov
M25 - Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde
M30 - Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby
M31 - Iné nekrotizujúce vaskulopatie
M32 - Systémový lupus erythematosus
M33 - Dermatopolymyozitída
M34 - Systémová skleróza
M35 - Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva
M36 - Systémové choroby spojivového tkaniva pri chorobách zatriedených inde
M40 - Kyfóza a lordóza
M41 - Skolióza
M42 - Osteochondróza chrbtice
M43 - Iné deformujúce dorzopatie
M45 - Spondylitis ankylosans
M46 - Iné zápalové spondylopatie
M47 - Spondylóza
M48 - Iné spondylopatie
M49 - Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde
M50 - Poruchy krčných medzistavcových platničiek
M51 - Iné poruchy medzistavcových platničiek
M53 - Iné dorzopatie nezatriedené inde
M54 - Bolesť chrbta - dorzalgia
M60 - Myozitída
M61 - Kalcifikácia a osifikácia svalu - vápenatenie a kostnatenie svalu
M62 - Iné choroby svalu
M63 - Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde
M65 - Synovitída a tendosynovitída
M66 - Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány a šľachy
M67 - Iné choroby synoviálnej membrány a šliach
M68 - Choroby synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde
M70 - Choroby mäkkého tkaniva súvisiace s používaním, nadmerným používaním a tlakom
M71 - Iné burzopatie
M72 - Choroby fibroblastov
M73 - Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde
M75 - Poškodenia pleca - lézie pleca
M76 - Entezopatie dolnej končatiny okrem nohy
M77 - Iné entezopatie
M79 - Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde
M80 - Osteoporóza s patologickou fraktúrou
M81 - Osteoporóza bez patologickej fraktúry
M82 - Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde
M83 - Osteomalácia dospelých
M84 - Poruchy celistvosti kostí
M85 - Iné poruchy hustoty a štruktúry kostÍ
M86 - Osteomyelitída
M87 - Osteonekróza
M88 - Pagetova choroba kosti [osteitis deformans]
M89 - Iné choroby kostÍ
M90 - Osteopatie pri chorobách zatriedených inde
M91 - Juvenilná osteochondróza bedier a panvy
M92 - Iná juvenilná osteochondróza
M93 - Iné osteochondropatie
M94 - Iné choroby chrupky
M95 - Iné získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
M96 - Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej sústavy nezatriedené inde
M99 - Biomechanické lézie nezatriedené inde
 


 

comments powered by Disqus