Iné choroby kostÍ

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M89

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M890 - Algoneurodystrofia na viacerých miestach
M890 - Algoneurodystrofia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M890 - Algoneurodystrofia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M890 - Algoneurodystrofia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M890 - Algoneurodystrofia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M890 - Algoneurodystrofia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M890 - Algoneurodystrofia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M890 - Algoneurodystrofia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M890 - Algoneurodystrofia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M890 - Algoneurodystrofia na neurčenom mieste
M890 - Algoneurodystrofia
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, na viacerých miestach
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M891 - Zastavenie rastu v epifýze, na neurčenom mieste
M891 - Zastavenie rastu v epifyzálnej rastovej chrupke
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti na viacerých miestach
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M892 - Iné poruchy vývinu a rastu kosti na neurčenom mieste
M892 - Iné poruchy rastu a vývinu kosti
M893 - Hypertrofia kosti na viacerých miestach
M893 - Hypertrofia kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M893 - Hypertrofia kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M893 - Hypertrofia kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M893 - Hypertrofia kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M893 - Hypertrofia kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M893 - Hypertrofia kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M893 - Hypertrofia kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M893 - Hypertrofia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M893 - Hypertrofia kosti na neurčenom mieste
M893 - Hypertrofia kosti
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia na viacerých miestach
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia na neurčenom mieste
M894 - Iná hypertrofická osteoartropatia
M895 - Osteolýza na viacerých miestach
M895 - Osteolýza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M895 - Osteolýza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M895 - Osteolýza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M895 - Osteolýza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M895 - Osteolýza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M895 - Osteolýza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M895 - Osteolýza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M895 - Osteolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M895 - Osteolýza na neurčenom mieste
M895 - Osteolýza
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde na viacerých miestach
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde na neurčenom mieste
M896 - Osteopatia po poliomyelitíde
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti na viacerých miestach
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M898 - Iná bližšie určená choroba kosti na neurčenom mieste
M898 - Iné bližšie určené poruchy kostí
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti na viacerých miestach
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M899 - Bližšie neurčená choroba kosti na neurčenom mieste
M899 - Bližšie neurčená porucha kosti
 


 

comments powered by Disqus