Lámka - arthritis urica

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M10

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M100 - Idiopatická dna na viacerých miestach
M100 - Idiopatická dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M100 - Idiopatická dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M100 - Idiopatická dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M100 - Idiopatická dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M100 - Idiopatická dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M100 - Idiopatická dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M100 - Idiopatická dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M100 - Idiopatická dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M100 - Idiopatická dna na neurčenom mieste
M100 - Idiopatická lámka
M101 - Dna, zapríčinená olovom, na viacerých miestach
M101 - Dna, zapríčinená olovom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M101 - Dna, zapríčinená olovom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M101 - Dna, zapríčinená olovom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M101 - Dna, zapríčinená olovom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M101 - Dna, zapríčinená olovom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M101 - Dna, zapríčinená olovom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M101 - Dna, zapríčinená olovom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M101 - Dna, zapríčinená olovom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M101 - Dna, zapríčinená olovom na neurčenom mieste
M101 - Lámka zapríčinená olovom
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, na viacerých miestach
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M102 - Dna, zapríčinená liekmi, na neurčenom mieste
M102 - Lámka vyvolaná liekmi
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, na viacerých miestach
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M103 - Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím na neurčenom mieste
M103 - Lámka zavinená poškodením obličkovej funkcie
M104 - Iná sekundárna dna na viacerých miestach
M104 - Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M104 - Iná sekundárna dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M104 - Iná sekundárna dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M104 - Iná sekundárna dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M104 - Iná sekundárna dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M104 - Iná sekundárna dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M104 - Iná sekundárna dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M104 - Iná sekundárna dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M104 - Iná sekundárna dna na neurčenom mieste
M104 - Iná sekundárna lámka
M109 - Bližšie neurčená dna na viacerých miestach
M109 - Bližšie neurčená dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M109 - Bližšie neurčená dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M109 - Bližšie neurčená dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M109 - Bližšie neurčená dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M109 - Bližšie neurčená dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M109 - Bližšie neurčená dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M109 - Bližšie neurčená dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M109 - Bližšie neurčená dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M109 - Bližšie neurčená dna na neurčenom mieste
M109 - Bližšie neurčená lámka
 


 

comments powered by Disqus