Iné poruchy hustoty a štruktúry kostÍ

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M85

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na viacerých miestach
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M850 - Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na neurčenom mieste
M850 - Monostotická fibrózna dysplázia kosti
M851 - Fluoróza kostry na viacerých miestach
M851 - Fluoróza kostry v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M851 - Fluoróza kostry nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M851 - Fluoróza kostry predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M851 - Fluoróza kostry ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M851 - Fluoróza kostry panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M851 - Fluoróza kostry predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M851 - Fluoróza kostry členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M851 - Fluoróza kostry na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M851 - Fluoróza kostry na neurčenom mieste
M851 - Fluoróza kostry
M852 - Hyperostóza lebky (črepu)
M853 - Ostitis condensans na viacerých miestach
M853 - Ostitis condensans v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M853 - Ostitis condensans nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M853 - Ostitis condensans predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M853 - Ostitis condensans ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M853 - Ostitis condensans panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M853 - Ostitis condensans predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M853 - Ostitis condensans členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M853 - Ostitis condensans na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M853 - Ostitis condensans na neurčenom mieste
M853 - Osteitis condensans
M854 - Solitárna kostná cysta na viacerých miestach
M854 - Solitárna kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M854 - Solitárna kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M854 - Solitárna kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M854 - Solitárna kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M854 - Solitárna kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M854 - Solitárna kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M854 - Solitárna kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M854 - Solitárna kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M854 - Solitárna kostná cysta na neurčenom mieste
M854 - Solitárna kostná cysta
M855 - Aneuryzmová kostná cysta na viacerých miestach
M855 - Aneuryzmová kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M855 - Aneuryzmová kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M855 - Aneuryzmová kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M855 - Aneuryzmová kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M855 - Aneuryzmová kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M855 - Aneuryzmová kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M855 - Aneuryzmová kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M855 - Aneuryzmová kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M855 - Aneuryzmová kostná cysta na neurčenom mieste
M855 - Aneuryzmová kostná cysta
M856 - Iná kostná cysta na viacerých miestach
M856 - Iná kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M856 - Iná kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M856 - Iná kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M856 - Iná kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M856 - Iná kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M856 - Iná kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M856 - Iná kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M856 - Iná kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M856 - Iná kostná cysta na neurčenom mieste
M856 - Iná kostná cysta
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na viacerých miestach
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M858 - Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na neurčenom mieste
M858 - Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na viacerých miestach
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na neurčenom mieste
M859 - Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti
 


 

comments powered by Disqus