Iné získané deformácie končatín

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M21

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na viacerých miestach
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M210 - Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M210 - Deformácie vbočenia nezatriedené inde
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na viacerých miestach
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M211 - Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M211 - Deformácie vybočenia nezatriedené inde
M212 - Flekčná deformita na viacerých miestach
M212 - Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M212 - Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M212 - Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M212 - Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M212 - Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M212 - Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M212 - Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M212 - Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M212 - Flekčná deformita na neurčenom mieste
M212 - Flekčné deformácie
M213 - Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach
M213 - Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M213 - Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M213 - Ovísavé zápästie a noha (získané)
M214 - Plochá noha (pes planus) (získaná)
M215 - Získaná pazúrovitá ruka a talipomanus, získaná pazúrovitá noha a talipes na viacerých miestach
M215 - Získaná pazúrovitá ruka a talipomanus
M215 - Získaná pazúrovitá noha a talipes
M215 - Získaná pazúrovitá ruka, talipomanus (manus curta), pazúrovitá noha, talipes
M216 - Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach
M216 - Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M216 - Iné získané deformity členka a nohy
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na neurčenom mieste
M217 - Nerovnaká dĺžka končatín (získaná)
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny na viacerých miestach
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M218 - Iná bližšie určená získaná deformita končatiny na neurčenom mieste
M218 - Iné bližšie určené získané deformácie končatín
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny na viacerých miestach
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M219 - Bližšie neurčená získaná deformita končatiny na neurčenom mieste
M219 - Bližšie neurčená získaná deformácia končatiny
 


 

comments powered by Disqus