Osteopatie pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M90

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M900 - Tuberkulóza kosti na viacerých miestach (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti na neurčenom mieste (A18.0†)
M900 - Tuberkulóza kosti (A18.0)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M901 - Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M901 - Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M902 - Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M902 - Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na viacerých miestach (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na neurčenom mieste (T70.3†)
M903 - Osteonekróza pri kesónovej chorobe (T70.3)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na viacerých miestach (D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)(D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D50-D64†)
M904 - Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na neurčenom mieste (D50-D64†)
M904 - Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou (D50 - D64)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M905 - Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M905 - Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na viacerých miestach (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)
M906 - Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na neurčenom mieste (C00-D48†)
M906 - Osteitis deformans pri nádorových chorobách (C00 - D48)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádore, na neurčenom mieste (C00-D48†)
M907 - Fraktúra kosti pri nádorovej chorobe (C00 - D48)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M908 - Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M908 - Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde
 


 

comments powered by Disqus