Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M25

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M250 - Hemartros na viacerých miestach
M250 - Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M250 - Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M250 - Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M250 - Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M250 - Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M250 - Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M250 - Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M250 - Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M250 - Hemartros na neurčenom mieste
M250 - Hemartróza
M251 - Fistula kĺbu na viacerých miestach
M251 - Fistula kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M251 - Fistula kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M251 - Fistula kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M251 - Fistula kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M251 - Fistula kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M251 - Fistula kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M251 - Fistula kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M251 - Fistula kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M251 - Fistula kĺbu na neurčenom mieste
M251 - Fistula kĺbu
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M252 - Labilný (uvoľnený) kĺb na neurčenom mieste
M252 - Cepovitý kĺb
M253 - Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach
M253 - Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M253 - Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M253 - Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M253 - Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M253 - Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M253 - Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M253 - Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M253 - Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M253 - Iná instabilita kĺbu na neurčenom mieste
M253 - Iná instabilnosť kĺbu
M254 - Výpotok v kĺbe na viacerých miestach
M254 - Výpotok v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M254 - Výpotok v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M254 - Výpotok v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M254 - Výpotok v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M254 - Výpotok v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M254 - Výpotok v kĺbe predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M254 - Výpotok v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M254 - Výpotok v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M254 - Výpotok v kĺbe na neurčenom mieste
M254 - Výpotok v kĺbe
M255 - Bolesť kĺbu na viacerých miestach
M255 - Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M255 - Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M255 - Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M255 - Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M255 - Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M255 - Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M255 - Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M255 - Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M255 - Bolesť kĺbu na neurčenom mieste
M255 - Bolesť kĺbu
M256 - Stuhnutie kĺbu na viacerých miestach, nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu na neurčenom mieste, nezatriedené inde
M256 - Stuhnutie kĺbu nezatriedené inde
M257 - Osteofyt na viacerých miestach
M257 - Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M257 - Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M257 - Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M257 - Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M257 - Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M257 - Osteofyt predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M257 - Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M257 - Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M257 - Osteofyt na neurčenom mieste
M257 - Osteofyt
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov na viacerých miestach
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M258 - Iná bližšie určená choroba kĺbov na neurčenom mieste
M258 - Iné bližšie určené poruchy kĺbu
M259 - Choroba kĺbu na viacerých miestach, bližšie neurčená
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M259 - Bližšie neurčená choroba kĺbu na neurčenom mieste
M259 - Bližšie neurčená porucha kĺbu
 


 

comments powered by Disqus