Iné kryštálové artropatie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M11

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M110 - Apatitová artropatia na viacerých miestach
M110 - Apatitová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M110 - Apatitová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M110 - Apatitová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M110 - Apatitová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M110 - Apatitová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M110 - Apatitová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M110 - Apatitová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M110 - Apatitová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M110 - Apatitová artropatia na neurčenom mieste
M110 - Chondrokalcinóza z ukladania kryštálov fosforečnanu vápenatého
M111 - Familiárna chondrokalcinóza na viacerých miestach
M111 - Familiárna chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M111 - Familiárna chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M111 - Familiárna chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M111 - Familiárna chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M111 - Familiárna chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M111 - Familiárna chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M111 - Familiárna chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M111 - Familiárna chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M111 - Familiárna chondrokalcinóza na neurčenom mieste
M111 - Familiárna chondrokalcinóza
M112 - Iná chondrokalcinóza na viacerých miestach
M112 - Iná chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M112 - Iná chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M112 - Iná chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M112 - Iná chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M112 - Iná chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M112 - Iná chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M112 - Iná chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M112 - Iná chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M112 - Iná chondrokalcinóza na neurčenom mieste
M112 - Iná chondrokalcinóza
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia na viacerých miestach
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M118 - Iná bližšie určená kryštálová artropatia na neurčenom mieste
M118 - Iné bližšie určené kryštálové artropatie
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia na viacerých miestach
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia na neurčenom mieste
M119 - Bližšie neurčená kryštálová artropatia
 


 

comments powered by Disqus