Iné zápalové spondylopatie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M46

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M460 - Spinálna entezopatia na viacerých miestach chrbtice
M460 - Spinálna entezopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M460 - Spinálna entezopatia krčnej oblasti
M460 - Spinálna entezopatia krčnohrudníkovej oblasti
M460 - Spinálna entezopatia hrudníkovej oblasti
M460 - Spinálna entezopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M460 - Spinálna entezopatia driekovej oblasti
M460 - Spinálna entezopatia driekovokrížovej oblasti
M460 - Spinálna entezopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M460 - Spinálna entezopatia bližšie neurčenej oblasti
M460 - Entezopatia v oblasti chrbtice
M461 - Sakroilitída, nezatriedená inde
M462 - Osteomyelitída stavca na viacerých miestach chrbtice
M462 - Osteomyelitída stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca v krčnej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca v krčnohrudníkovej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca v hrudníkovej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca v hrudníkovodriekovej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca v driekovej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca v driekovokrížovej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca v bližšie neurčenej oblasti
M462 - Osteomyelitída stavca
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) na viacerých miestach chrbtice
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnohrudníkovej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovodriekovej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovokrížovej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v bližšie neurčenej oblasti
M463 - Infekcia medzistavcovej platničky (hnisavá)
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky na viacerých miestach chrbtice
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krčnej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krčnohrudníkovej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v hrudníkovej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v hrudníkovodriekovej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v driekovej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v driekovokrížovej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v bližšie neurčenej oblasti
M464 - Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky
M465 - Iná infekčná spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M465 - Iná infekčná spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M465 - Iná infekčná spondylopatia krčnej oblasti
M465 - Iná infekčná spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M465 - Iná infekčná spondylopatia hrudníkovej oblasti
M465 - Iná infekčná spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M465 - Iná infekčná spondylopatia driekovej oblasti
M465 - Iná infekčná spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M465 - Iná infekčná spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M465 - Iná infekčná spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M465 - Iné infekčné spondylopatie
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krčnej oblasti
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia hrudníkovej oblasti
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia driekovej oblasti
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M468 - Iná bližšie určená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M468 - Iné bližšie určené zápalové spondylopatie
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krčnej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia hrudníkovej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia driekovej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M469 - Bližšie neurčená zápalová spondylopatia
 


 

comments powered by Disqus