Iné špecifické poruchy kĺbov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M24

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M240 - Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach
M240 - Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M240 - Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M240 - Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M240 - Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M240 - Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M240 - Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M240 - Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M240 - Voľné teleso v kĺbe na neurčenom mieste
M240 - Voľné teleso v kĺbe
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M241 - Iné poškodenie kĺbovej chrupky na neurčenom mieste
M241 - Iné poruchy kĺbových chrupiek
M242 - Choroba väzu na viacerých miestach
M242 - Choroba väzu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M242 - Choroba väzu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M242 - Choroba väzu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M242 - Choroba väzu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M242 - Choroba väzu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M242 - Choroba väzu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M242 - Choroba väzu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M242 - Choroba väzu na neurčenom mieste
M242 - Porucha väzu
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M243 - Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M243 - Patologická dislokácia a subluxácia kĺbu nezatriedená inde
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M244 - Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na neurčenom mieste
M244 - Opakujúca sa dislokácia a subluxácia kĺbu
M245 - Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach
M245 - Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M245 - Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M245 - Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M245 - Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M245 - Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M245 - Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M245 - Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M245 - Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M245 - Kontraktúra kĺbu na neurčenom mieste
M245 - Kontraktúra kĺbu
M246 - Ankylóza kĺbu na viacerých miestach
M246 - Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M246 - Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M246 - Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M246 - Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M246 - Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M246 - Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M246 - Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M246 - Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M246 - Ankylóza kĺbu na neurčenom mieste
M246 - Ankylóza kĺbu
M247 - Protrúzia acetábula
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M248 - Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na neurčenom mieste
M248 - Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na viacerých miestach
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M249 - Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na neurčenom mieste
M249 - Bližšie neurčená porucha kĺbu
 


 

comments powered by Disqus