Iné burzopatie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M71

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M710 - Absces burzy na viacerých miestach
M710 - Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M710 - Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M710 - Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M710 - Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M710 - Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M710 - Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M710 - Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M710 - Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M710 - Absces burzy na neurčenom mieste
M710 - Absces burzy
M711 - Iná infekčná burzitída na viacerých miestach
M711 - Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M711 - Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M711 - Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M711 - Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M711 - Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M711 - Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M711 - Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M711 - Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M711 - Iná infekčná burzitída na neurčenom mieste
M711 - Iná infekčná burzitída
M712 - Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti (Bakerova cysta)
M713 - Iná cysta burzy na viacerých miestach
M713 - Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M713 - Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M713 - Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M713 - Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M713 - Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M713 - Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M713 - Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M713 - Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M713 - Iná cysta burzy na neurčenom mieste
M713 - Iná cysta burzy
M714 - Ukladanie vápnika v burze na viacerých miestach
M714 - Ukladanie vápnika v burze nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M714 - Ukladanie vápnika v burze predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M714 - Ukladanie vápnika v burze ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M714 - Ukladanie vápnika v burze panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M714 - Ukladanie vápnika v burze predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M714 - Ukladanie vápnika v burze členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M714 - Ukladanie vápnika v burze na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M714 - Ukladanie vápnika v burze na neurčenom mieste
M714 - Ukladanie vápnika v burze
M715 - Iná burzitída na viacerých miestach, nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M715 - Iná burzitída nezatriedená inde
M718 - Iná bližšie určená burzopatia na viacerých miestach
M718 - Iná bližšie určená burzopatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M718 - Iná bližšie určená burzopatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M718 - Iná bližšie určená burzopatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M718 - Iná bližšie určená burzopatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M718 - Iná bližšie určená burzopatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M718 - Iná bližšie určená burzopatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M718 - Iná bližšie určená burzopatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M718 - Iná bližšie určená burzopatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M718 - Iná bližšie určená burzopatia na neurčenom mieste
M718 - Iné bližšie určené burzopatie
M719 - Bližšie neurčená burzopatia na viacerých miestach
M719 - Bližšie neurčená burzopatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M719 - Bližšie neurčená burzopatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M719 - Bližšie neurčená burzopatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M719 - Bližšie neurčená burzopatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M719 - Bližšie neurčená burzopatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M719 - Bližšie neurčená burzopatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M719 - Bližšie neurčená burzopatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M719 - Bližšie neurčená burzopatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M719 - Bližšie neurčená burzopatia na neurčenom mieste
M719 - Bližšie neurčená burzopatia
 


 

comments powered by Disqus