Vnútorné poruchy kolenného kĺbu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M23

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M230 - Cystický meniskus, postihnutie na viacerých miestach
M230 - Cystický meniskus, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M230 - Cystický meniskus, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M230 - Cystický meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M230 - Cystický meniskus, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M230 - Cystický meniskus, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M230 - Cystický meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M230 - Cystický meniskus, postihnutie neurčeného menisku
M230 - Cystický meniskus
M231 - Diskovitý meniskus, postihnutie na viacerých miestach
M231 - Diskovitý meniskus, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M231 - Diskovitý meniskus, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M231 - Diskovitý meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M231 - Diskovitý meniskus, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M231 - Diskovitý meniskus, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M231 - Diskovitý meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M231 - Diskovitý meniskus, postihnutie neurčeného menisku
M231 - Diskový meniskus (vrodený)
M232 - Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach
M232 - Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M232 - Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M232 - Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M232 - Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M232 - Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M232 - Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M232 - Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie neurčeného menisku
M232 - Porucha uloženia menisku zavinená starou trhlinou alebo poranením
M233 - Iné poškodenie menisku na viacerých miestach
M233 - Iné poškodenie menisku, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M233 - Iné poškodenie menisku, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M233 - Iné poškodenie menisku, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M233 - Iné poškodenie menisku, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M233 - Iné poškodenie menisku, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M233 - Iné poškodenie menisku, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M233 - Iné poškodenie menisku, postihnutie neurčeného menisku
M233 - Iné poruchy menisku
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre
M234 - Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti bližšie neurčeného väzu alebo bližšie neurčeného menisku
M234 - Voľné teleso v kolene
M235 - Chronická instabilita kolena na viacerých miestach
M235 - Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku
M235 - Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku
M235 - Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M235 - Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku
M235 - Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku
M235 - Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M235 - Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre
M235 - Chronická instabilita kolena v oblasti bližšie neurčeného väzu alebo bližšie neurčeného menisku
M235 - Chronická instabilnosť kolena
M236 - Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach
M236 - Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz
M236 - Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz
M236 - Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz
M236 - Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz
M236 - Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro
M236 - Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: bližšie neurčený väz
M236 - Iné spontánne natrhnutie väzu (ov) kolena
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro
M238 - Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M238 - Iná vnútorná porucha kolena
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro
M239 - Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M239 - Bližšie neurčená vnútorná porucha kolena
 


 

comments powered by Disqus