Choroby fibroblastov

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M72

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M720 - Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)
M721 - Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk
M722 - Fibromatóza plantárnej aponeurózy
M723 - Fasciitis nodularis
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza na viacerých miestach
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M724 - Pseudosarkómová fibromatóza na neurčenom mieste
M724 - Fibromatosis pseudosarcomatosa
M725 - Fasciitída nezatriedená inde
M726 - Nekrotizujúca fasciitída na viacerých miestach
M726 - Nekrotizujúca fasciitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M726 - Nekrotizujúca fasciitída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M726 - Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M726 - Nekrotizujúca fasciitída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M726 - Nekrotizujúca fasciitída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M726 - Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M726 - Nekrotizujúca fasciitída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M726 - Nekrotizujúca fasciitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M726 - Nekrotizujúca fasciitída na neurčenom mieste
M728 - Iná fibromatóza na viacerých miestach
M728 - Iná fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M728 - Iná fibromatóza v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M728 - Iná fibromatóza v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M728 - Iná fibromatóza v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M728 - Iná fibromatóza v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M728 - Iná fibromatóza v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M728 - Iná fibromatóza v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M728 - Iná fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M728 - Iná fibromatóza na neurčenom mieste
M728 - Iné poruchy fibroblastov
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza na viacerých miestach
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M729 - Bližšie neurčená fibromatóza na neurčenom mieste
M729 - Bližšie neurčená porucha fibroblastov
 


 

comments powered by Disqus