Osteonekróza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M87

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti na neurčenom mieste
M870 - Idiopatická aseptická nekróza kosti
M871 - Lieková osteonekróza na viacerých miestach
M871 - Lieková osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M871 - Lieková osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M871 - Lieková osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M871 - Lieková osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M871 - Lieková osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M871 - Lieková osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M871 - Lieková osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M871 - Lieková osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M871 - Lieková osteonekróza na neurčenom mieste
M871 - Lieková osteonekróza
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M872 - Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na neurčenom mieste
M872 - Osteonekróza zavinená predchádzajúcim úrazom
M873 - Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach
M873 - Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M873 - Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M873 - Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M873 - Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M873 - Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M873 - Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M873 - Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M873 - Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M873 - Iná sekundárna osteonekróza na neurčenom mieste
M873 - Iná sekundárna osteonekróza
M878 - Iná osteonekróza na viacerých miestach
M878 - Iná osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M878 - Iná osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M878 - Iná osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M878 - Iná osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M878 - Iná osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M878 - Iná osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M878 - Iná osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M878 - Iná osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M878 - Iná osteonekróza na neurčenom mieste
M878 - Iná osteonekróza
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza na viacerých miestach
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza na neurčenom mieste
M879 - Bližšie neurčená osteonekróza
 


 

comments powered by Disqus