Poruchy celistvosti kostí

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M84

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M840 - Zle zahojená fraktúra na viacerých miestach
M840 - Zle zahojená fraktúra v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M840 - Zle zahojená fraktúra nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M840 - Zle zahojená fraktúra predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M840 - Zle zahojená fraktúra ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M840 - Zle zahojená fraktúra panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M840 - Zle zahojená fraktúra predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M840 - Zle zahojená fraktúra členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M840 - Zle zahojená fraktúra na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M840 - Zle zahojená fraktúra na neurčenom mieste
M840 - Zle zahojená fraktúra
M841 - Pseudoartróza na viacerých miestach
M841 - Pseudoartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M841 - Pseudoartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M841 - Pseudoartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M841 - Pseudoartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M841 - Pseudoartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M841 - Pseudoartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M841 - Pseudoartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M841 - Pseudoartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M841 - Pseudoartróza na neurčenom mieste
M841 - Pakĺb v mieste lonovej škáry [pseudoartróza]
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny na viacerých miestach
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M842 - Oneskorené zahojenie zlomeniny na neurčenom mieste
M842 - Oneskorené spojenie fraktúry
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M843 - Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M843 - navová zlomenina nezatriedená inde
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M844 - Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M844 - Patologická fraktúra nezatriedená inde
M848 - Iné poruchy celosti kosti na viacerých miestach
M848 - Iné poruchy celosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M848 - Iné poruchy celosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M848 - Iné poruchy celosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M848 - Iné poruchy celosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M848 - Iné poruchy celosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M848 - Iné poruchy celosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M848 - Iné poruchy celosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M848 - Iné poruchy celosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M848 - Iné poruchy celosti kosti na neurčenom mieste
M848 - Iné poruchy kontinuity kostí
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti na viacerých miestach
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M849 - Bližšie neurčená porucha celosti kosti na neurčenom mieste
M849 - Bližšie neurčená porucha kontinuity kosti
 


 

comments powered by Disqus