Iné artritídy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M13

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M130 - Polyartritída, bližšie neurčená
M131 - Monoartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), nezatriedená inde
M131 - Monoartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedená inde
M131 - Monoartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedená inde
M131 - Monoartritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedená inde
M131 - Monoartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedená inde
M131 - Monoartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedená inde
M131 - Monoartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedená inde
M131 - Monoartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedená inde
M131 - Monoartritída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M131 - Monoartritída nezatriedená inde
M138 - Iná bližšie určená artritída na viacerých miestach
M138 - Iná bližšie určená artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M138 - Iná bližšie určená artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M138 - Iná bližšie určená artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M138 - Iná bližšie určená artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M138 - Iná bližšie určená artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M138 - Iná bližšie určená artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M138 - Iná bližšie určená artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M138 - Iná bližšie určená artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M138 - Iná bližšie určená artritída na neurčenom mieste
M138 - Iná špecifikovaná artritída
M139 - Bližšie neurčená artritída na viacerých miestach
M139 - Bližšie neurčená artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M139 - Bližšie neurčená artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M139 - Bližšie neurčená artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M139 - Bližšie neurčená artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M139 - Bližšie neurčená artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M139 - Bližšie neurčená artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M139 - Bližšie neurčená artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M139 - Bližšie neurčená artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M139 - Bližšie neurčená artritída na neurčenom mieste
M139 - Bližšie neurčená artritída
 


 

comments powered by Disqus