Kalcifikácia a osifikácia svalu - vápenatenie a kostnatenie svalu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M61

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M610 - Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach
M610 - Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M610 - Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M610 - Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M610 - Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M610 - Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M610 - Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M610 - Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M610 - Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M610 - Myositis ossificans traumatica na neurčenom mieste
M610 - Myositis ossificans traumatica
M611 - Myositis ossificans progressiva na viacerých miestach
M611 - Myositis ossificans progressiva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M611 - Myositis ossificans progressiva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M611 - Myositis ossificans progressiva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M611 - Myositis ossificans progressiva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M611 - Myositis ossificans progressiva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M611 - Myositis ossificans progressiva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M611 - Myositis ossificans progressiva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M611 - Myositis ossificans progressiva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M611 - Myositis ossificans progressiva na neurčenom mieste
M611 - Myositis ossificans progressiva
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na viacerých miestach
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M612 - Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na neurčenom mieste
M612 - Kalcifikácia a osifikácia svalu pri ochrnutí
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov na viacerých miestach pri popáleninách
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M613 - Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na neurčenom mieste
M613 - Kalcifikácia a osifikácia svalov spojená s popáleninami
M614 - Iné vápenatenie svalu na viacerých miestach
M614 - Iné vápenatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M614 - Iné vápenatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M614 - Iné vápenatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M614 - Iné vápenatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M614 - Iné vápenatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M614 - Iné vápenatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M614 - Iné vápenatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M614 - Iná vápenatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M614 - Iné vápenatenie svalu na neurčenom mieste
M614 - Iná kalcifikácia svalu
M615 - Iné kostnatenie svalu na viacerých miestach
M615 - Iné kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M615 - Iné kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M615 - Iné kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M615 - Iné kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M615 - Iné kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M615 - Iné kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M615 - Iné kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M615 - Iné kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M615 - Iné kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M615 - Iná osifikácia svalu
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na viacerých miestach
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M619 - Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M619 - Bližšie neurčená kalcifikácia a osifikácia svalu
 


 

comments powered by Disqus