Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M82

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na viacerých miestach (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na neurčenom mieste (C90.0-†)
M820 - Osteoporóza pri viacnásobnej myelomatóze (C90.0)
M821 - Osteoporóza na viacerých miestach pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza na neurčenom mieste pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M821 - Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (E00 - E34)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M828 - Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M828 - Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde
 


 

comments powered by Disqus