Bolesť chrbta - dorzalgia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M54

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M540 - Panikulitída krku a chrbta na viacerých miestach
M540 - Panikulitída krku a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M540 - Panikulitída krku a chrbta v krčnej oblasti
M540 - Panikulitída krku a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M540 - Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovej oblasti
M540 - Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M540 - Panikulitída krku a chrbta v driekovej oblasti
M540 - Panikulitída krku a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M540 - Panikulitída krku a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M540 - Panikulitída krku a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M540 - Panikulitída postihujúca krčnú a chrbtovú oblasť
M541 - Radikulopatia na viacerých miestach chrbtice
M541 - Radikulopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M541 - Radikulopatia v krčnej oblasti
M541 - Radikulopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M541 - Radikulopatia v hrudníkovej oblasti
M541 - Radikulopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M541 - Radikulopatia v driekovej oblasti
M541 - Radikulopatia v driekovokrížovej oblasti
M541 - Radikulopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M541 - Radikulopatia v bližšie neurčenej oblasti
M541 - Radikulopatia
M542 - Cervikalgia
M543 - Ischialgia
M544 - Lumboischialgia
M545 - Bolesť v krížoch
M546 - Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice
M548 - Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M548 - Iná bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M548 - Iná bolesť chrbta v krčnej oblasti
M548 - Iná bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M548 - Iná bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti
M548 - Iná bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M548 - Iná bolesť chrbta v driekovej oblasti
M548 - Iná bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti
M548 - Iná bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M548 - Iná bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M548 - Iná dorzalgia
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v krčnej oblasti
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v driekovej oblasti
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M549 - Bližšie neurčená bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M549 - Bližšie neurčená dorzalgia
 


 

comments powered by Disqus