Osteochondróza chrbtice

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M42

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice na viacerých miestach
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M420 - Juvenilná osteochondróza chrbtice
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti na viacerých miestach
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnohrudníkovej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovodriekovej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovokrížovej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti v bližšie neurčenej oblasti
M421 - Osteochondróza chrbtice v dospelosti
M429 - Osteochondróza chrbtice na viacerých miestach, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti, bližšie neurčená
M429 - Bližšie neurčená osteochondróza chrbtice
 


 

comments powered by Disqus