Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M79

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M790 - Bližšie neurčený reumatizmus na viacerých miestach
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus na neurčenom mieste
M790 - Bližšie neurčený reumatizmus
M791 - Myalgia na viacerých miestach
M791 - Myalgia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M791 - Myalgia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M791 - Myalgia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M791 - Myalgia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M791 - Myalgia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M791 - Myalgia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M791 - Myalgia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M791 - Myalgia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M791 - Myalgia na neurčenom mieste
M791 - Myalgia
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na viacerých miestach
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na neurčenom mieste
M792 - Bližšie neurčená neuralgia a neuritída
M793 - Bližšie neurčená panikulitída na viacerých miestach
M793 - Bližšie neurčená panikulitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M793 - Bližšie neurčená panikulitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M793 - Bližšie neurčená panikulitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M793 - Bližšie neurčená panikulitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M793 - Bližšie neurčená panikulitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M793 - Bližšie neurčená panikulitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M793 - Bližšie neurčená panikulitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M793 - Bližšie neurčená panikulitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M793 - Bližšie neurčená panikulitída na neurčenom mieste
M793 - Bližšie neurčená panikulitída
M794 - Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša (Hoffov-Kastertov syndróm) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M794 - Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na neurčenom mieste
M795 - Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive
M796 - Bolesť v končatine na viacerých miestach
M796 - Bolesť v končatine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M796 - Bolesť v končatine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M796 - Bolesť v končatine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M796 - Bolesť v končatine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M796 - Bolesť v končatine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M796 - Bolesť v končatine predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M796 - Bolesť v končatine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M796 - Bolesť v končatine na neurčenom mieste
M796 - Bolesť v končatine
M797 - Fibromyalgia na viacerých miestach
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na viacerých miestach
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M798 - Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M798 - Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na viacerých miestach
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M799 - Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M799 - Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva
 


 

comments powered by Disqus