Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M73

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M730 - Gonokoková burzitída na viacerých miestach (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída na neurčenom mieste (A54.4†)
M730 - Gonokoková burzitída (A54.4)
M731 - Syfilitická burzitída na viacerých miestach (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída na neurčenom mieste (A52.7†)
M731 - Syfilitická burzitída (A52.7)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M738 - Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M738 - Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde
 


 

comments powered by Disqus