Iné choroby svalu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M62

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M620 - Diastáza svalu na viacerých miestach
M620 - Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M620 - Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M620 - Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M620 - Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M620 - Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M620 - Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M620 - Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M620 - Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M620 - Diastáza svalu na neurčenom mieste
M620 - Diastáza svalu
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na viacerých miestach
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M621 - Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na neurčenom mieste
M621 - Iné roztrhnutie (ruptúra) svalu (netraumatické)
M622 - Ischemický infarkt svalu na viacerých miestach
M622 - Ischemický infarkt svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M622 - Ischemický infarkt svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M622 - Ischemický infarkt svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M622 - Ischemický infarkt svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M622 - Ischemický infarkt svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M622 - Ischemický infarkt svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M622 - Ischemický infarkt svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M622 - Ischemický infarkt svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M622 - Ischemický infarkt svalu na neurčenom mieste
M622 - Ischemické poškodenie svalu
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) na viacerých miestach
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M623 - Syndróm nehybnosti (paraplegický) na neurčenom mieste
M623 - Syndróm z nehýbania (imobility) u paraplegika
M624 - Kontraktúra svalu na viacerých miestach
M624 - Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M624 - Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M624 - Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M624 - Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M624 - Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M624 - Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M624 - Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M624 - Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M624 - Kontraktúra svalu na neurčenom mieste
M624 - Kontraktúra svalu
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M625 - Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M625 - Zmenšovanie a atrofia svalu nezatriedená inde
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia na viacerých miestach
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia na neurčenom mieste
M626 - Poškodenie svalu z preťaženia
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu na viacerých miestach
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M628 - Iná bližšie určená choroba svalu na neurčenom mieste
M628 - Iné bližšie určené poruchy svalu
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu na viacerých miestach
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M629 - Bližšie neurčená choroba svalu na neurčenom mieste
M629 - Bližšie neurčená porucha svalu
 


 

comments powered by Disqus