Osteomyelitída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M86

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída na neurčenom mieste
M860 - Akútna hematogénna osteomyelitída
M861 - Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach
M861 - Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M861 - Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M861 - Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M861 - Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M861 - Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M861 - Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M861 - Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M861 - Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M861 - Iná akútna osteomyelitída na neurčenom mieste
M861 - Iná akútna osteomyelitída
M862 - Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach
M862 - Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M862 - Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M862 - Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M862 - Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M862 - Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M862 - Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M862 - Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M862 - Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M862 - Subakútna osteomyelitída na neurčenom mieste
M862 - Subakútna osteomyelitída
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída na viacerých miestach
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M863 - Chronická multifokálna osteomyelitída na neurčenom mieste
M863 - Zdĺhavá multifokálna osteomyelitída
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M864 - Chronická osteomyelitída s fistulou na neurčenom mieste
M864 - Zdĺhavá osteomyelitída s drénujúcou píšťalou
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M865 - Iná chronická hematogénna osteomyelitída na neurčenom mieste
M865 - Iná zdĺhavá hematogénna osteomyelitída
M866 - Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach
M866 - Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M866 - Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M866 - Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M866 - Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M866 - Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M866 - Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M866 - Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M866 - Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M866 - Iná chronická osteomyelitída na neurčenom mieste
M866 - Iná zdĺhavá osteomyelitída
M868 - Iná osteomyelitída na viacerých miestach
M868 - Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M868 - Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M868 - Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M868 - Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M868 - Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M868 - Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M868 - Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M868 - Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M868 - Iná osteomyelitída na neurčenom mieste
M868 - Iná osteomyelitída
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída na viacerých miestach
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída na neurčenom mieste
M869 - Bližšie neurčená osteomyelitída
 


 

comments powered by Disqus