Spondylóza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M47

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis na viacerých miestach chrbtice
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krčnej oblasti
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krčnohrudníkovej oblasti
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v hrudníkovej oblasti
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v hrudníkovodriekovej oblasti
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v driekovej oblasti
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v driekovokrížovej oblasti
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M470 - Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v bližšie neurčenej oblasti
M470 - Syndrómy kompresie prednej miechovej a chrbticovej tepny (G99.2)
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou na viacerých miestach chrbtice
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v krčnej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v krčnohrudníkovej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v driekovej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v driekovokrížovej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou v bližšie neurčenej oblasti
M471 - Iná spondylóza s myelopatiou
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou na viacerých miestach chrbtice
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnohrudníkovej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovokrížovej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou v bližšie neurčenej oblasti
M472 - Iná spondylóza s radikulopatiou
M478 - Iná spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M478 - Iná spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M478 - Iná spondylóza krčnej oblasti
M478 - Iná spondylóza krčnohrudníkovej oblasti
M478 - Iná spondylóza hrudníkovej oblasti
M478 - Iná spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti
M478 - Iná spondylóza driekovej oblasti
M478 - Iná spondylóza driekovokrížovej oblasti
M478 - Iná spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M478 - Iná spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M478 - Iná spondylóza
M479 - Bližšie neurčená spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M479 - Bližšie neurčená spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza krčnej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza krčnohrudníkovej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza hrudníkovej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza driekovej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza driekovokrížovej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M479 - Bližšie neurčená spondylóza
 


 

comments powered by Disqus