Reaktívne artropatie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M02

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M020 - Artropatia na viacerých miestach po črevnom bajpase
M020 - Artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) po črevnom bajpase
M020 - Artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) po črevnom bajpase
M020 - Artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) po črevnom bajpase
M020 - Artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) po črevnom bajpase
M020 - Artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) po črevnom bajpase
M020 - Artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) po črevnom bajpase
M020 - Artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) po črevnom bajpase
M020 - Artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) po črevnom bajpase
M020 - Artropatia na neurčenom mieste po črevnom bajpase
M020 - Artropatia po črevnej obchádzke (bypasse)
M021 - Postenteritická artritída na viacerých miestach
M021 - Postenteritická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M021 - Postenteritická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M021 - Postenteritická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M021 - Postenteritická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M021 - Postenteritická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M021 - Postenteritická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M021 - Postenteritická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M021 - Postenteritická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M021 - Postenteritická artritída na neurčenom mieste
M021 - Postdyzenterická artropatia
M022 - Artritída po očkovaní na viacerých miestach
M022 - Artritída po očkovaní v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M022 - Artritída po očkovaní nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M022 - Artritída po očkovaní predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M022 - Artritída po očkovaní ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M022 - Artritída po očkovaní panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M022 - Artritída po očkovaní predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M022 - Artritída po očkovaní členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M022 - Artritída po očkovaní na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M022 - Artritída po očkovaní na neurčenom mieste
M022 - Postimunizačná artropatia
M023 - Reiterova choroba na viacerých miestach
M023 - Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M023 - Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M023 - Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M023 - Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M023 - Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M023 - Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M023 - Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M023 - Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M023 - Reiterova choroba na neurčenom mieste
M023 - Reiterova choroba
M028 - Iná reaktívna artritída na viacerých miestach
M028 - Iná reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M028 - Iná reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M028 - Iná reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M028 - Iná reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M028 - Iná reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M028 - Iná reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M028 - Iná reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M028 - Iná reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M028 - Iná reaktívna artritída na neurčenom mieste
M028 - Iné reaktívne artropatie
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída na viacerých miestach
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artritída na neurčenom mieste
M029 - Bližšie neurčená reaktívna artropatia
 


 

comments powered by Disqus