Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M49

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M490 - Tuberkulóza chrbtice na viacerých miestach
M490 - Tuberkulóza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza chrbtice v krčnej oblasti (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovej oblasti (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza chrbtice v driekovej oblasti (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza chrbtice v driekovokrížovej oblasti (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza v neurčenej oblasti chrbtice (A18.0†)
M490 - Tuberkulóza chrbtice (A18.0)
M491 - Brucelová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v krčnej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v driekovej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída v bližšie neurčenej oblasti (A23.-†)
M491 - Brucelová spondylitída (A23.-)
M492 - Enterobaktériová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v krčnej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v driekovej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobaktériová spondylitída v neurčenej oblasti (A01-A04†)
M492 - Enterobakteriálna spondylitída (A01 - A04)
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe, zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M493 - Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v bližšie neurčenej oblasti
M493 - Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
M494 - Neuropatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M494 - Neuropatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M494 - Neuropatická spondylopatia v krčnej oblasti
M494 - Neuropatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M494 - Neuropatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M494 - Neuropatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M494 - Neuropatická spondylopatia v driekovej oblasti
M494 - Neuropatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M494 - Neuropatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M494 - Neuropatická spondylopatia v neurčenej oblasti chrbtice
M494 - Neuropatická spondylopatia
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M495 - Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v bližšie neurčenej oblasti
M495 - Zrútený stavec pri chorobách zatriedených inde
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M498 - Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v neurčenej oblasti
M498 - Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde
 


 

comments powered by Disqus