Synovitída a tendosynovitída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M65

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M650 - Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach
M650 - Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M650 - Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M650 - Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M650 - Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M650 - Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M650 - Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M650 - Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M650 - Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M650 - Absces šľachovej pošvy na neurčenom mieste
M650 - Absces šľachového puzdra
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M651 - Iná infekčná (tendo)synovitída na neurčenom mieste
M651 - Iné infekčné (tendo) synovitídy
M652 - Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach
M652 - Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M652 - Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M652 - Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M652 - Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M652 - Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M652 - Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M652 - Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M652 - Vápenatejúca tendinitída na neurčenom mieste
M652 - Kalcifikujúca tendinitída
M653 - Skákavý (lúpavý) prst (digitus recellens)
M654 - Styloradiálna tendosynovitída (de Quervainova)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M658 - Iná synovitída a tendosynovitída
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M659 - Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída
 


 

comments powered by Disqus