Biomechanické lézie nezatriedené inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M99

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia dolnej končatiny
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)
M990 - Segmentová a somatická dysfunkcia v bruchu a na iných miestach
M990 - Segmentálna a somatická dysfunkcia
M991 - Subluxačný komplex stavcov oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M991 - Subluxačný komplex stavcov krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M991 - Subluxačný komplex stavcov hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M991 - Subluxačný komplex stavcov driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M991 - Subluxačný komplex stavcov krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M991 - Subluxačný komplex stavcov v bruchu a na iných miestach
M991 - Subluxačný komplex (stavcov)
M992 - Subluxačná stenóza spinálneho kanála oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M992 - Subluxačná stenóza spinálneho kanála krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M992 - Subluxačná stenóza spinálneho kanála hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M992 - Subluxačná stenóza spinálneho kanála driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M992 - Subluxačná stenóza spinálneho kanála krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M992 - Subluxačná stenóza spinálneho kanála v bruchu a na iných miestach
M992 - Subluxačná stenóza chrbticového kanála
M993 - Kostná stenóza spinálneho kanála oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M993 - Kostná stenóza spinálneho kanála krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M993 - Kostná stenóza spinálneho kanála hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M993 - Kostná stenóza spinálneho kanála driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M993 - Kostná stenóza spinálneho kanála krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M993 - Kostná stenóza spinálneho kanála v bruchu a na iných miestach
M993 - Kostná stenóza chrbticového kanála
M994 - Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M994 - Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M994 - Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M994 - Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M994 - Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M994 - Stenóza spinálneho kanála spojivovým tkanivom v bruchu a na iných miestach
M994 - Stenóza chrbticového kanála spojivovým tkanivom
M995 - Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M995 - Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M995 - Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M995 - Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M995 - Stenóza spinálneho kanála medzistavcovou platničkou v bruchu a na iných miestach
M995 - Stenóza chrbticového kanála medzistavcovou platničkou
M996 - Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M996 - Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M996 - Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M996 - Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M996 - Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M996 - Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov v bruchu a na iných miestach
M996 - Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov
M997 - Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M997 - Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M997 - Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M997 - Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M997 - Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M997 - Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom alebo medzistavcovou platničkou v bruchu a na iných miestach
M997 - Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom a medzistavcovou platničkou
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti dolnej končatiny
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v oblasti hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)
M998 - Iná biomechanická porucha funkcie v bruchu a na iných miestach
M998 - Iné biochemické lézie
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v oblasti hlavy (okcipitocervikálnej oblasti)
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v krčnej (krčnohrudníkovej) oblasti
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v hrudníkovej (hrudníkovodriekovej) oblasti
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v driekovej (driekovokrížovej) oblasti
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v krížovej (krížovokostrčovej, krížovobedrovej) oblasti
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v panvovej oblasti (bedrovej alebo lonovej oblasti)
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v oblasti dolnej končatiny
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v oblasti hornej končatiny (akromioklavikulárna, sternoklavikulárna)
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v oblasti hrudného koša (kostochondrálna, kostovertebrálna, sternochondrálna)
M999 - Bližšie neurčená biomechanická porucha funkcie v bruchu a na iných miestach
M999 - Bližšie neurčená biomechanická lézia
 


 

comments powered by Disqus