Iné špecifické artropatie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M12

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M120 - Chronická poreumatická artritída na viacerých miestach
M120 - Chronická poreumatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M120 - Chronická poreumatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M120 - Chronická poreumatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M120 - Chronická poreumatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M120 - Chronická poreumatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M120 - Chronická poreumatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M120 - Chronická poreumatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M120 - Chronická poreumatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M120 - Chronická poreumatická artritída na neurčenom mieste
M120 - Chronická postreumatická artropatia [Jaccoudov syndróm]
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M121 - Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M121 - Kaschinova-Beckova choroba
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na viacerých miestach
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M122 - Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na neurčenom mieste
M122 - Synovitis villonodularis (pigmentovaná)
M123 - Palindromický reumatizmus na viacerých miestach
M123 - Palindromický reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M123 - Palindromický reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M123 - Palindromický reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M123 - Palindromický reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M123 - Palindromický reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M123 - Palindromický reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M123 - Palindromický reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M123 - Palindromický reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M123 - Palindromický reumatizmus na neurčenom mieste
M123 - Palindromický reumatizmus
M124 - Intermitentná hydrartróza na viacerých miestach
M124 - Intermitentná hydrartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M124 - Intermitentná hydrartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M124 - Intermitentná hydrartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M124 - Intermitentná hydrartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M124 - Intermitentná hydrartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M124 - Intermitentná hydrartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M124 - Intermitentná hydrartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M124 - Intermitentná hydrartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M124 - Intermitentná hydrartróza na neurčenom mieste
M124 - Intermitujúca hydrartróza
M125 - Traumatická artropatia na viacerých miestach
M125 - Traumatická artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M125 - Traumatická artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M125 - Traumatická artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M125 - Traumatická artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M125 - Traumatická artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M125 - Traumatická artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M125 - Traumatická artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M125 - Traumatická artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M125 - Traumatická artropatia na neurčenom mieste
M125 - Traumatická artropatia
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M128 - Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M128 - Iné špecifické artropatie nezatriedené inde
 


 

comments powered by Disqus