Iné deformujúce dorzopatie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M43

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M430 - Spondylolýza na viacerých miestach chrbtice
M430 - Spondylolýza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M430 - Spondylolýza v krčnej oblasti
M430 - Spondylolýza v krčnohrudníkovej oblasti
M430 - Spondylolýza v hrudníkovej oblasti
M430 - Spondylolýza v hrudníkovodriekovej oblasti
M430 - Spondylolýza v driekovej oblasti
M430 - Spondylolýza v driekovokrížovej oblasti
M430 - Spondylolýza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M430 - Spondylolýza v bližšie neurčenej oblasti
M430 - Spondylolýza
M431 - Spondylolistéza na viacerých miestach chrbtice
M431 - Spondylolistéza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M431 - Spondylolistéza v krčnej oblasti
M431 - Spondylolistéza v krčnohrudníkovej oblasti
M431 - Spondylolistéza v hrudníkovej oblasti
M431 - Spondylolistéza v hrudníkovodriekovej oblasti
M431 - Spondylolistéza v driekovej oblasti
M431 - Spondylolistéza v driekovokrížovej oblasti
M431 - Spondylolistéza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M431 - Spondylolistéza v bližšie neurčenej oblasti
M431 - Spondylolistéza
M432 - Iná fúzia chrbtice na viacerých miestach
M432 - Iná fúzia chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice v krčnej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice v hrudníkovej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice v driekovej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M432 - Iná fúzia chrbtice
M433 - Recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia s myelopatiou
M434 - Iná recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov na viacerých miestach chrbtice
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov krčnej oblasti
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov krčnohrudníkovej oblasti
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovej oblasti
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovodriekovej oblasti
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov driekovej oblasti
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov driekovokrížovej oblasti
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M435 - Iná habituálna subluxácia stavcov bližšie neurčenej oblasti
M435 - Iná recidivujúca subluxácia stavcov
M436 - Torticollis
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krčnej oblasti
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krčnohrudníkovej oblasti
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia hrudníkovej oblasti
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia driekovej oblasti
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia driekovokrížovej oblasti
M438 - Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M438 - Iná bližšie určená deformujúce dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M438 - Iné bližšie určené deformujúce dorzopatie
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krčnej oblasti
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krčnohrudníkovej oblasti
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia hrudníkovej oblasti
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia driekovej oblasti
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia driekovokrížovej oblasti
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M439 - Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M439 - Bližšie neurčené deformujúce dorzopatie
 


 

comments powered by Disqus