Skolióza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M41

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M410 - Infantilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M410 - Infantilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M410 - Infantilná idiopatická skolióza
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M411 - Juvenilná idiopatická skolióza
M412 - Iná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M412 - Iná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M412 - Iná idiopatická skolióza
M413 - Hrudníková skolióza na viacerých miestach chrbtice
M413 - Hrudníková skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M413 - Hrudníková skolióza krčnej oblasti
M413 - Hrudníková skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M413 - Hrudníková skolióza hrudníkovej oblasti
M413 - Hrudníková skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M413 - Hrudníková skolióza driekovej oblasti
M413 - Hrudníková skolióza driekovokrížovej oblasti
M413 - Hrudníková skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M413 - Hrudníková skolióza bližšie neurčenej oblasti
M413 - Torakálna skolióza
M414 - Neuromyopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M414 - Neuromyopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M414 - Neuromyopatická skolióza krčnej oblasti
M414 - Neuromyopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M414 - Neuromyopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M414 - Neuromyopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M414 - Neuromyopatická skolióza driekovej oblasti
M414 - Neuromyopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M414 - Neuromyopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M414 - Neuromyopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M414 - Neuromuskulárne skoliózy
M415 - Iná sekundárna skolióza na viacerých miestach chrbtice
M415 - Iná sekundárna skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza krčnej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza hrudníkovej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza driekovej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza driekovokrížovej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza bližšie neurčenej oblasti
M415 - Iná sekundárna skolióza
M418 - Iná forma skoliózy na viacerých miestach chrbtice
M418 - Iná forma skoliózy okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M418 - Iná forma skoliózy krčnej oblasti
M418 - Iná forma skoliózy krčnohrudníkovej oblasti
M418 - Iná forma skoliózy hrudníkovej oblasti
M418 - Iná forma skoliózy hrudníkovodriekovej oblasti
M418 - Iná forma skoliózy driekovej oblasti
M418 - Iná forma skoliózy driekovokrížovej oblasti
M418 - Iná forma skoliózy krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M418 - Iná forma skoliózy bližšie neurčenej oblasti
M418 - Iné formy skoliózy
M419 - Bližšie neurčená skolióza na viacerých miestach chrbtice
M419 - Bližšie neurčená skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza krčnej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza hrudníkovej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza driekovej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza driekovokrížovej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza bližšie neurčenej oblasti
M419 - Bližšie neurčená skolióza
 


 

comments powered by Disqus