Myozitída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M60

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M600 - Infekčná myozitída na viacerých miestach
M600 - Infekčná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M600 - Infekčná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M600 - Infekčná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M600 - Infekčná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M600 - Infekčná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M600 - Infekčná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M600 - Infekčná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M600 - Infekčná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M600 - Infekčná myozitída na neurčenom mieste
M600 - Infekčný zápal svalu (myositis infectiosa)
M601 - Intersticiálna myozitída na viacerých miestach
M601 - Intersticiálna myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M601 - Intersticiálna myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M601 - Intersticiálna myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M601 - Intersticiálna myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M601 - Intersticiálna myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M601 - Intersticiálna myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M601 - Intersticiálna myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M601 - Intersticiálna myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M601 - Intersticiálna myozitída na neurčenom mieste
M601 - Intersticiálna myozitída
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na neurčenom mieste
M602 - Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive neklasifikovaný inde
M608 - Iná myozitída na viacerých miestach
M608 - Iná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M608 - Iná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M608 - Iná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M608 - Iná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M608 - Iná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M608 - Iná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M608 - Iná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M608 - Iná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M608 - Iná myozitída na neurčenom mieste
M608 - Iná myozitída
M609 - Bližšie neurčená myozitída na viacerých miestach
M609 - Bližšie neurčená myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M609 - Bližšie neurčená myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M609 - Bližšie neurčená myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M609 - Bližšie neurčená myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M609 - Bližšie neurčená myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M609 - Bližšie neurčená myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M609 - Bližšie neurčená myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M609 - Bližšie neurčená myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M609 - Bližšie neurčená myozitída na neurčenom mieste
M609 - Bližšie neurčená myozitída
 


 

comments powered by Disqus