Iné spondylopatie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M48

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M480 - Stenóza spinálneho kanála na viacerých miestach chrbtice
M480 - Stenóza spinálneho kanála v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála v krčnej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála v krčnohrudníkovej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovodriekovej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála v driekovej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála v driekovokrížovej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála v bližšie neurčenej oblasti
M480 - Stenóza spinálneho kanála
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) na viacerých miestach chrbtice
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krčnej oblasti
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krčnohrudníkovej oblasti
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v hrudníkovej oblasti
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v hrudníkovodriekovej oblasti
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v driekovej oblasti
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v driekovokrížovej oblasti
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M481 - Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v bližšie neurčenej oblasti
M481 - Ankylozujúca hyperostóza [Forestierova]
M482 - Baastrupov syndróm na viacerých miestach chrbtice
M482 - Baastrupov syndróm v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M482 - Baastrupov syndróm v krčnej oblasti
M482 - Baastrupov syndróm v krčnohrudníkovej oblasti
M482 - Baastrupov syndróm v hrudníkovej oblasti
M482 - Baastrupov syndróm v hrudníkovodriekovej oblasti
M482 - Baastrupov syndróm v driekovej oblasti
M482 - Baastrupov syndróm v driekovokrížovej oblasti
M482 - Baastrupov syndróm v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M482 - Baastrupov syndróm v bližšie neurčenej oblasti
M482 - Osteoarthrosis interspinalis (Baastrupova choroba)
M483 - Traumatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M483 - Traumatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia v krčnej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia v driekovej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M483 - Traumatická spondylopatia
M484 - navová zlomenina stavca na viacerých miestach chrbtice
M484 - navová zlomenina stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M484 - navová zlomenina stavca v krčnej oblasti
M484 - navová zlomenina stavca v krčnohrudníkovej oblasti
M484 - navová zlomenina stavca v hrudníkovej oblasti
M484 - navová zlomenina stavca v hrudníkovodriekovej oblasti
M484 - navová zlomenina stavca v driekovej oblasti
M484 - navová zlomenina stavca v driekovokrížovej oblasti
M484 - navová zlomenina stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M484 - navová zlomenina stavca v bližšie neurčenej oblasti
M484 - Námahová fraktúra stavca
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca na viacerých miestach chrbtice, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnohrudníkovej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovodriekovej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovokrížovej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Kompresia (zrútenie) tela stavca v bližšie neurčenej oblasti, nezatriedená inde
M485 - Zrútený stavec nezatriedený inde
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v krčnej oblasti
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v driekovej oblasti
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M488 - Iná bližšie určená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M488 - Iné bližšie určené spondylopatie
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v krčnej oblasti, bližšie neurčená
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v driekovej oblasti
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M489 - Bližšie neurčená spondylopatia
 


 

comments powered by Disqus