Iné artrózy

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M19

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M190 - Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M190 - Primárna artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M190 - Primárna artróza iných kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M190 - Primárna artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M190 - Primárna artróza iných kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M190 - Primárna artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M190 - Primárna artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M190 - Primárna artróza iných kĺbov na neurčenom mieste
M190 - Primárna artróza iných kĺbov
M191 - Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M191 - Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M191 - Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M191 - Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M191 - Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M191 - Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M191 - Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M191 - Poúrazová artróza iných kĺbov na neurčenom mieste
M191 - Posttraumatická artróza iných kĺbov
M192 - Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M192 - Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M192 - Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M192 - Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M192 - Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M192 - Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M192 - Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M192 - Iná sekundárna artróza na neurčenom mieste
M192 - Sekundárna artróza iných kĺbov
M198 - Iná bližšie určená artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M198 - Iná bližšie určená artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M198 - Iná bližšie určená artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M198 - Iná bližšie určená artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M198 - Iná bližšie určená artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M198 - Iná bližšie určená artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M198 - Iná bližšie určená artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M198 - Iná bližšie určená artróza na neurčenom mieste
M198 - Iná bližšie určená artróza
M199 - Bližšie neurčená artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M199 - Bližšie neurčená artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M199 - Bližšie neurčená artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M199 - Bližšie neurčená artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M199 - Bližšie neurčená artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M199 - Bližšie neurčená artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M199 - Bližšie neurčená artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M199 - Bližšie neurčená artróza na neurčenom mieste
M199 - Bližšie neurčená artróza
 


 

comments powered by Disqus