Iné choroby synoviálnej membrány a šliach

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M67

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M670 - Krátka Achillova šľacha (získaná)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M671 - Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na neurčenom mieste
M671 - Iná kontraktúra šľachy (puzdra)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M672 - Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M672 - Hypertrofia synoviálnej membrány nezatriedená inde
M673 - Prechodná synovitída na viacerých miestach
M673 - Prechodná synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M673 - Prechodná synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M673 - Prechodná synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M673 - Prechodná synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M673 - Prechodná synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M673 - Prechodná synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M673 - Prechodná synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M673 - Prechodná synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M673 - Prechodná synovitída na neurčenom mieste
M673 - Prechodná synovitída
M674 - Ganglion na viacerých miestach
M674 - Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M674 - Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M674 - Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M674 - Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M674 - Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M674 - Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M674 - Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M674 - Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M674 - Ganglion na neurčenom mieste
M674 - Ganglion
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach na viacerých miestach
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M678 - Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach
M678 - Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na viacerých miestach
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M679 - Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na neurčenom mieste
M679 - Bližšie neurčená porucha synoviálnej membrány a šľachy
 


 

comments powered by Disqus