Iná reumatoidná artritída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M06

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M060 - Séronegatívna reumatoidná artritída
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M061 - Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M061 - Stillova choroba so vznikom v dospelosti
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M062 - Burzitída pri reumatoidnej artritíde na neurčenom mieste
M062 - Reumatoidná burzitída
M063 - Reumatoidné uzlíky na viacerých miestach
M063 - Reumatoidné uzlíky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M063 - Reumatoidné uzlíky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M063 - Reumatoidné uzlíky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M063 - Reumatoidné uzlíky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M063 - Reumatoidné uzlíky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M063 - Reumatoidné uzlíky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M063 - Reumatoidné uzlíky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M063 - Reumatoidné uzlíky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M063 - Reumatoidné uzlíky na neurčenom mieste
M063 - Reumatoidné uzlíky
M064 - Zápalová polyartropatia na viacerých miestach
M064 - Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M064 - Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M064 - Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M064 - Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M064 - Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M064 - Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M064 - Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M064 - Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M064 - Zápalová polyartropatia na neurčenom mieste
M064 - Zápalová polyartropatia
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M068 - Iná bližšie určená reumatoidná artritída
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M069 - Bližšie neurčená reumatoidná artritída
 


 

comments powered by Disqus