Pyogénna artritída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M00

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M000 - Stafylokoková artritída a polyartritída
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M001 - Pneumokoková artritída a polyartritída
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M002 - Iná streptokoková artritída a polyartritída
M008 - Artritída a polyartritída na viacerých miestach, vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída na neurčenom mieste, vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M008 - Artritída a polyartritída vyvolaná iným určeným bakteriálnym agensom
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída na viacerých miestach
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída na neurčenom mieste
M009 - Bližšie neurčená pyogénna artritída
 


 

comments powered by Disqus