Iné choroby chrupky

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M94

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M940 - Syndróm chondrokostálneho spojenia (Tietzeho)
M941 - Recidivujúca polychondritída
M942 - Chondromalácia na viacerých miestach
M942 - Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M942 - Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M942 - Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M942 - Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M942 - Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M942 - Chondromalácia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M942 - Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M942 - Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M942 - Chondromalácia na neurčenom mieste
M942 - Chondromalácia
M943 - Chondrolýza na viacerých miestach
M943 - Chondrolýza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M943 - Chondrolýza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M943 - Chondrolýza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M943 - Chondrolýza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M943 - Chondrolýza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M943 - Chondrolýza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M943 - Chondrolýza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M943 - Chondrolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M943 - Chondrolýza na neurčenom mieste
M943 - Chondrolýza
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky na viacerých miestach
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M948 - Iná bližšie určená choroba chrupky na neurčenom mieste
M948 - Iné bližšie určené poruchy chrupky
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky na viacerých miestach
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M949 - Bližšie neurčená choroba chrupky na neurčenom mieste
M949 - Bližšie neurčené poruchy chrupky
 


 

comments powered by Disqus