Iné dorzopatie nezatriedené inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M53

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M530 - Cervikokraniálny syndróm
M531 - Cervikobrachiálny syndróm
M532 - Instabilita chrbtice na viacerých miestach
M532 - Instabilita chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M532 - Instabilita chrbtice v krčnej oblasti
M532 - Instabilita chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M532 - Instabilita chrbtice v hrudníkovej oblasti
M532 - Instabilita chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M532 - Instabilita chrbtice v driekovej oblasti
M532 - Instabilita chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M532 - Instabilita chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M532 - Instabilita chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M532 - Instability chrbtice
M533 - Choroba krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krčnej oblasti
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovej oblasti
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v driekovej oblasti
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M538 - Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v neurčenej oblasti
M538 - Iné bližšie určené dorzopatie
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krčnej oblasti
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovej oblasti
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v driekovej oblasti
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M539 - Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M539 - Bližšie neurčená dorzopatia
 


 

comments powered by Disqus