Osteoporóza bez patologickej fraktúry

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M81

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M810 - Postmenopauzálna osteoporóza na viacerých miestach
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza na neurčenom mieste
M810 - Postmenopauzálna osteoporóza
M811 - Postovariektomická osteoporóza na viacerých miestach
M811 - Postovariektomická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M811 - Postovariektomická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M811 - Postovariektomická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M811 - Postovariektomická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M811 - Postovariektomická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M811 - Postovariektomická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M811 - Postovariektomická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M811 - Postovariektomická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M811 - Postovariektomická osteoporóza na neurčenom mieste
M811 - Postovarektomická osteoporóza
M812 - Osteoporóza z inaktivity na viacerých miestach
M812 - Osteoporóza z inaktivity v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M812 - Osteoporóza z inaktivity v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M812 - Osteoporóza z inaktivity v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M812 - Osteoporóza z inaktivity v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M812 - Osteoporóza z inaktivity v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M812 - Osteoporóza z inaktivity v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M812 - Osteoporóza z inaktivity v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M812 - Osteoporóza z inaktivity na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M812 - Osteoporóza z inaktivity na neurčenom mieste
M812 - Osteoporóza z inaktivity
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na viacerých miestach
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na neurčenom mieste
M813 - Pooperačná malabsorpčná osteoporóza
M814 - Lieková osteoporóza na viacerých miestach
M814 - Lieková osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M814 - Lieková osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M814 - Lieková osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M814 - Lieková osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M814 - Lieková osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M814 - Lieková osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M814 - Lieková osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M814 - Lieková osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M814 - Lieková osteoporóza na neurčenom mieste
M814 - Lieková osteoporóza
M815 - Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach
M815 - Idiopatická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M815 - Idiopatická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M815 - Idiopatická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M815 - Idiopatická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M815 - Idiopatická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M815 - Idiopatická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M815 - Idiopatická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M815 - Idiopatická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M815 - Idiopatická osteoporóza na neurčenom mieste
M815 - Idiopatická osteoporóza
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na viacerých miestach
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M816 - Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na neurčenom mieste
M816 - Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
M818 - Iná osteoporóza na viacerých miestach
M818 - Iná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M818 - Iná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M818 - Iná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M818 - Iná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M818 - Iná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M818 - Iná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M818 - Iná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M818 - Iná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M818 - Iná osteoporóza na neurčenom mieste
M818 - Iná osteoporóza
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza na viacerých miestach
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza na neurčenom mieste
M819 - Bližšie neurčená osteoporóza
 


 

comments powered by Disqus