Kyfóza a lordóza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: M40

Kapitola: XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Podrobnejšie diagnózy

M400 - Posturálna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M400 - Posturálna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza krčnej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza hrudníkovej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza driekovej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M400 - Posturálna kyfóza
M401 - Iná sekundárna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M401 - Iná sekundárna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza krčnej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza hrudníkovej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza driekovej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M401 - Iná sekundárna kyfóza
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovokrížovej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M402 - Iná a bližšie neurčená kyfóza
M403 - Plochý chrbát na viacerých miestach chrbtice
M403 - Plochý chrbát okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M403 - Plochý chrbát krčnej oblasti
M403 - Plochý chrbát krčnohrudníkovej oblasti
M403 - Plochý chrbát hrudníkovej oblasti
M403 - Plochý chrbát hrudníkovodriekovej oblasti
M403 - Plochý chrbát driekovej oblasti
M403 - Plochý chrbát driekovokrížovej oblasti
M403 - Plochý chrbát krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M403 - Plochý chrbát bližšie neurčenej oblasti
M403 - Plochý chrbát
M404 - Iná lordóza na viacerých miestach chrbtice
M404 - Iná lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M404 - Iná lordóza krčnej oblasti
M404 - Iná lordóza krčnohrudníkovej oblasti
M404 - Iná lordóza hrudníkovej oblasti
M404 - Iná lordóza hrudníkovodriekovej oblasti
M404 - Iná lordóza driekovej oblasti
M404 - Iná lordóza driekovokrížovej oblasti
M404 - Iná lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M404 - Iná lordóza bližšie neurčenej oblasti
M404 - Iná lordóza
M405 - Bližšie neurčená lordóza na viacerých miestach chrbtice
M405 - Bližšie neurčená lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza krčnej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza krčnohrudníkovej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza hrudníkovej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza hrudníkovodriekovej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza driekovej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza driekovokrížovej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza bližšie neurčenej oblasti
M405 - Bližšie neurčená lordóza
 


 

comments powered by Disqus