Nádory

C00 - Zhubný nádor pery
C01 - Zhubný nádor koreňa jazyka
C02 - Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka
C03 - Zhubný nádor ďasna
C04 - Zhubný nádor ústnej spodiny
C05 - Zhubný nádor podnebia
C06 - Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí úst
C07 - Zhubný nádor príušnej žľazy (glandula parotis)
C08 - Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz
C09 - Zhubný nádor mandlí
C10 - Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu)
C11 - Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)
C12 - Zhubný nádor recessus piriformis
C13 - Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu)
C14 - Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana
C15 - Zhubný nádor pažeráka
C16 - Zhubný nádor žalúdka
C17 - Zhubný nádor tenkého čreva
C18 - Zhubný nádor hrubého čreva
C19 - Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
C20 - Zhubný nádor konečníka (rekta)
C21 - Zhubný nádor anusu a análneho kanála
C22 - Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest
C23 - Zhubný nádor žlčníka
C24 - Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov
C25 - Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy
C26 - Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacich orgánov
C30 - Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha
C31 - Zhubný nádor prinosových dutín
C32 - Zhubný nádor hrtana
C33 - Zhubný nádor priedušnice
C34 - Zhubný nádor priedušiek a pľúc
C37 - Zhubný nádor týmusu
C38 - Zhubný nádor srdca, medzipľúcia (mediastína) a pohrudnice
C39 - Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
C40 - Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín
C41 - Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných a nešpecifikovaných lokalizácií
C43 - Malígny melanóm kože
C44 - Iné zhubné nádory kože
C45 - Mezotelióm
C46 - Kaposiho sarkóm
C47 - Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému
C48 - Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
C49 - Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva
C50 - Zhubné nádory prsníka
C51 - Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia)
C52 - Zhubný nádor pošvy
C53 - Zhubný nádor krčka maternice
C54 - Zhubný nádor tela maternice
C55 - Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
C56 - Zhubný nádor vaječníka
C57 - Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov
C58 - Zhubný nádor placenty (postieľky)
C60 - Zhubný nádor penisu
C61 - Zhubný nádor predstojnice (prostaty)
C62 - Zhubný nádor semenníkov
C63 - Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských pohlavných orgánov
C64 - Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
C65 - Zhubný nádor obličkovej panvičky
C66 - Zhubný nádor močovodu
C67 - Zhubný nádor močového mechúra
C68 - Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov
C69 - Zhubný nádor oka a očných adnexov
C70 - Zhubný nádor mozgových plien (meningov)
C71 - Zhubný nádor mozgu
C72 - Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálneho nervového systému
C73 - Zhubný nádor štítnej žľazy
C74 - Zhubný nádor nadobličky
C75 - Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr
C76 - Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie
C77 - Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor lymfatických uzlín
C78 - Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov
C79 - Sekundárny zhubný nádor na iných miestach
C80 - Zhubný nádor bez bližšieho určenia lokalizácie
C81 - Hodgkinova choroba
C82 - Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm
C83 - Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
C84 - Periférne a kožné T-bunkové lymfómy
C85 - Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu
C88 - Zhubné imunoproliferačné choroby
C90 - Mnohonásobný myelóm (plazmocytóm) a zhubné nádory z plazmatických buniek
C91 - Lymfatická leukémia
C92 - Myeloická leukémia
C93 - Monocytová leukémia
C94 - Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek
C95 - Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
C96 - Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva
C97 - Zhubný nádor s primárnym výskytom na rozličných miestach
D00 - Karcinómy in situ ústnej dutiny, pažeráka a žalúdka
D01 - Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov
D02 - Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy
D03 - Melanóm in situ
D04 - Karcinómy in situ kože
D05 - Karcinómy in situ prsníka
D06 - Karcinómy in situ krčka maternice
D07 - Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov
D09 - Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií
D10 - Nezhubný nádor úst a hltana
D11 - Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz
D12 - Nezhubný nádor hrubého čreva, konečníka, anusu a análneho kanála
D13 - Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy
D14 - Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy
D15 - Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov
D16 - Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky
D17 - Nezhubný lipomatózny nádor
D18 - Hemangióm a lymfangióm akejkoľvek lokalizácie
D19 - Nezhubný nádor mezotelového tkaniva
D20 - Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea
D21 - Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva
D22 - Melanocytové (pigmentové) névy
D23 - Iné nezhubné nádory kože
D24 - Nezhubný nádor prsníka
D25 - Leiomyóm maternice
D26 - Iné nezhubné nádory maternice
D27 - Nezhubný nádor vaječníka
D28 - Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov
D29 - Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov
D30 - Nezhubný nádor močovej sústavy
D31 - Nezhubný nádor oka a očných adnexov
D32 - Nezhubný nádor mozgových plien (meningov)
D33 - Nezhubný nádor mozgu a iných častí centrálneho nervového systému
D34 - Nezhubný nádor štítnej žľazy
D35 - Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním
D36 - Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
D37 - Nádor ústnej dutiny a tráviacich ORGÁNov neurčitého alebo neznámeho správania
D38 - Nádor stredného ucha, dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo neznámeho správania
D39 - Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania
D40 - Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania
D41 - Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania
D42 - Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania
D43 - Nádory mozgu a Centrálneho nervového systému neurčitého alebo neznámeho správania
D44 - Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania
D45 - Pravá polycytémia (Polycythaemia vera)
D46 - Myelodysplastické syndrómy
D47 - Iné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva neurčitého alebo neznámeho správania
D48 - Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania
 


 

comments powered by Disqus