Nezhubný nádor mozgových plien (meningov)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: D32

Kapitola: II. Nádory

Podrobnejšie diagnózy

D320 - Nezhubný nádor mozgových plien
D321 - Nezhubný nádor miechových plien
D329 - Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený
 


 

comments powered by Disqus