Zhubný nádor mozgových plien (meningov)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C70

Kapitola: II. Nádory

Podrobnejšie diagnózy

C700 - Zhubný nádor mozgových plien
C701 - Zhubný nádor miechových plien
C709 - Zhubný nádor pleny, bližšie neurčený
 


 

comments powered by Disqus