Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C30

Kapitola: II. Nádory

Podrobnejšie diagnózy

C300 - Zhubný nádor nosovej dutiny
C301 - Zhubný nádor stredného ucha
 


 

comments powered by Disqus