Zhubný nádor koreňa jazyka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: C01

Kapitola: II. Nádory

 


 

comments powered by Disqus